Je nezameniteľné.

Je nezameniteľné.

nedeľa, 19. apríla 2015