Je nezameniteľné.

Je nezameniteľné.

nedeľa 19. apríla 2015